Likvärdiga bildningsförbund, ändring av motivering

Budgetmotion FM 72/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bildningsförbund


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter