Finansmotion 73/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 73/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

 

 

Den livligt trafikerade fyrvägskorsningen i Björsby där Emkarbyvägen (nr 40) möter huvudväg 2 mot Godby har ännu inte åtgärdats. Med beaktande av att flera olyckor och incidenter inträffat där under den senaste tiden är det angeläget att trafiken från Emkarbyvägen helt leds bort från korsningen och att Emkarbyvägen i stället får en egen anslutning till Godbyvägen enligt uppgjord trafikplan.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslås

 

att anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och förbättringsarbeten höjs med 20.000 € för uppgörande av en projekteringsplan för en anslutning av Emkarbyvägen direkt till huvudväg 2 mot Godby.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Åke Mattsson

 

 

Roger Eriksson

 

 

Katrin Sjögren

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Raija-Liisa Eklöw