Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

Budgetmotion FM 73/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: väg, vägbyggnad, vägförbättring, vägförbättringsarbete, emkarbyvägen,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter