Finansmotion 74/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 74/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslag under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter

 

 

Enligt ÅHS:s kvalitetspolicy skall personalen känna sig motiverad i sina arbetsuppgifter.

     Rekryteringen av ny personal kommer att vara en avgörande faktor för möjligheterna att bibehålla en välfungerande hälso- och sjukvård. Inför de stora pensionsavgångarna kommer konkurrensen om arbetskraft att hårdna.        De arbetsplatser som målmedvetet investerar i personalresursen kommer att lyckas med både rekrytering och effektivisering. Att satsa på friskvård och arbetshälsa, där ett av målen blir att minska sjukfrånvaron och därmed vikariebehovet, är en sund investering. Friskvård och arbetshälsa kan innefatta allt från rökavvänjningskurser, kostrådgivning, personlig utveckling till motionsaktiviteter.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

 

att friskvård och arbetshälsa prioriteras genom att anslaget

under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter höjs med 50.000 €.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Åke Mattsson