Höjning av anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter

Budgetmotion FM 74/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åhs, hälsovård, sjukvård,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter