Finansmotion 74/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 74/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Externt lån för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet, ökning av anslaget

 

En om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet skall genomföras planenligt och finansieringen av utställningen skall framgå av budgeten för år 2010. Totalt behövs cirka 11 milj. för att finansiera både bygget och utställningen. Investeringen bör finansieras genom extern upplåning och inte genom att medel tas från PAF-medel som istället bör användas för den tredje sektorns behov särskilt för social- och ungdomsverksamhet. Investeringen bör ses som en långsiktig satsning som kan finansieras över flera år. Driften för Ålands museum kommer att leda till ökade kostnader vilka borde inkludera kapitalkostnaderna och klart redovisas redan innan investeringen igångsätts.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 39.30.90 Finansieringslån höjs med 5.000.000 euro för ett externt lån för Sjöfartsmuseets om- och tillbyggnad

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen