Externt lån för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuséet, ökning av anslaget

Budgetmotion FM 74/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sjöfartsmuséet, sjöfartsmuseetm museum, sjöfatt, lån, tillbyggnad


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter