Finansmotion 78/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 78/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik

 

 

Kollektivtrafiken har fått ökade turer successivt i landskapet.

Kvällsturerna är inte ännu täckande och det får vi väl acceptera tillsvidare. Allt kommer inte på en gång. Men att allmänheten inte använder ens de turer som går är beklagligt. Det finns många skäl att få ökad användning av kollektivtrafiken. Miljöaspekten är den mest använda och man måste ju hålla med att det inte är ändamålsenligt varken ekonomiskt eller miljömässigt att det gåt tomma bussar runtom i landskapet.

     Skolelever från landsbygden har vant sig att använda buss när de åker till högstadieskolorna. För att kunna motivera fortsatt bussåkande och ändra attityder borde prissättningen på bussbiljetter vara lägre. Skolelever har svårt att kunna finansiera sina resor utanför skolresor vilket gör ett stort hinder för att delta i fritidsaktiviteter utanför hemkommunen.

     Det är även dyrt för skärgårdsungdomar som studerar på fasta Åland att ta sig hem på helgerna. Alternativet är att stanna i stan och inte alls fara hem, vilket vore att föredra.

     Landskapet har inte tagit något helhetsgrepp vad gäller ekonomin i skolungdomarnas bussåkande utan sett rent budgetekonomiskt på problematiken. Vi anser att ungdomarna borde få åka på rabatterade biljetter. Vi förutsätter att trafikavdelningen gör upp en plan för detta tillsammans med ungdomsrådet.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

att anslaget under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik höjs med 10.000 €.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sune Mattsson

Katrin Sjögren

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson