Höjning av anslaget under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik

Budgetmotion FM 78/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: trafik, kollektivtrafik, buss,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter