Finansmotion 79/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 79/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Turismens främjande, höjning av anslag

 

Andra länder, exempelvis Sverige satsar mer på turismen som en framtidsnäring när konjunkturen går ner. På Åland har man investerat en hel del i anläggningar för att främja turismen såsom exempelvis Alandica kultur- och kongress. Därtill står landskapet inför att bygga ut Ålands sjöfartmuseum och planering av golfsatsningar finns fortfarande med i framtidsplaneringen. Förutom dessa satsningar krävs en betydande upprustning och kvalitetshöjning inom det turistiska boendet, se finansmotion nr 61. Alla dessa anläggningar är beroende av att besökarna strömmar till i tillräcklig grad. Likaså passagerarsjöfarten, restaurangbranschen, handel, taxi och alla andra näringsidkare som bedriver turistisk verksamhet är beroende av att turismförbundets verksamhet fungerar väl och att de har tillräckliga resurser för destinationsmarknadsföring. Att så brutalt minska i nivåerna för marknadsföringen av Åland som destination drabbar många. På detta sätt för landskapsregeringen den ekonomiska krisen ut i samhället på ett olyckligt sätt.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.03.41. Turismens främjande (R) höjs med 300.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen