Turismens främjande, höjning av anslag

Budgetmotion FM 79/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: turism, turismen, näring,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter