Finansmotion 80/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 80/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Högskolan på Åland , höjning av anslaget för verksamhetsutgifter

 

Antalet sökande ökar dramatiskt till Högskolan på Åland. Från 2008 till 2009 ökade antalet sökande med 61 procent. Detta är kopplat till lågkonjunkturen då fler söker sig till utbildningssektorn. Det är viktigt att högskolan kan ta emot så många studerande som möjligt eftersom det gynnar samhällsutvecklingen om man under sämre tider kan uppdatera sin kompetens eller utbilda sig inom branscher som behöver kvalificerad arbetskraft. Det är också viktigt att man kan ta emot studerande utifrån. Dessa stannar ofta kvar inom den åländska arbetsmarknaden vilken idag har svårigheter med rekrytering av kvalificerad arbetskraft. Inflyttning och utbildade människor är det bästa kapitalet för det åländska samhällets framtida tillväxt och utveckling. Högskolan bör vara en aktiv part i relation till näringslivets och arbetsmarknadens behov. Svårigheterna att rekrytera inom IT-sektorn är en utmaning som man genom ett aktivt partssamarbete kunde lösa tillsammans. Budgeten för högskolans verksamhet föreslås sänkas mycket dramatiskt, från 2008 till 2010, minskas nettoanslaget med ca 850.000 euro. Om man menar att högskolan ska vara en tillväxtmotor i framtidens ekonomi kan man inte göra alltför häftiga sänkningar i deras ekonomiska verksamhetsförutsättningar. I samband med uppgörande av ett nytt utbildningsavtal bör landskapsregeringen man klargöra under vilka ekonomiska förutsättningar som verksamheten ska bedrivas så att högskolan långsiktigt och strategiskt kan planera för framtiden.    

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.55.20. Högskolan på Åland – verksamhetsutgifter (VR) höjs med 500.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen