Högskolan på Åland, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter

Budgetmotion FM 80/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: högskola, högskolan, högskolan, utbildning, studerande


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter