Finansmotion 82/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 82/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 Ändring av motiveringen till moment 48.31.20 Vägunderhållsenheten – verksamhetsutgifter

 

Vi anser det helt felaktigt att nettobudgetera en så pass omfattande verksamhet som vägunderhållet. Verksamheten i sig är politiskt intressant och sysselsätter hela 64 personer. Nettobudgeteringen gör att Lagtinget helt tappar insynen i verksamheten, vilket i och för sig väl är tanken. Något vi dock motsätter oss.

     Vi har motionerat om att vägunderhållet i högre utsträckning bör privatiseras och därför bör omsättningen under vägunderhållsenheten minskas.

 

Med anledning av det ovan anförda

 

att omsättningen under moment 48.31.20 Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter minskas med 250 000 euro

 

 

Mariehamn den 18 oktober 2005

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund