Ändring av motiveringen till moment 48.31.20 Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter

Budgetmotion FM 82/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: väg, vägunderhåll, underhåll,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter