Finansmotion 9/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 9/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget och tillägg till motiveringen under moment 47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs

 

Landskapsregeringen föreslår att golfbaneprojektet i Ämnäs/Godby skall förverkligas till 100% i landskapets regi. Det är inte förnuftigt, istället bör ansträngningar göras för att få in privata aktörer i investeringen. Detta gör att ett större engagemang kring banan garanteras. Banprojektet kan sedan stödas av samhället på ett sätt som uppfyller kraven i EU:s statsstödsregler och som inte ställer andra privata entreprenörer i branschen i en ojämlik ställning.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

anslaget under moment 47.52.77 minskas med 2.000.000,- EUR

samt att motiveringen under momentet kompletteras med följande: ”Golfbaneprojektet förverkligas huvudsakligen i privat regi med ett stöd från landskapet som uppfyller EU:s statsstödsregler och är konkurrensneutralt gentemot andra entreprenörer i samma bransch. Landskapsregeringen upptar förhandlingar med potentiella investerare för att utröna intresset att förverkliga projektet.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Danne Sundman

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg