Sänkning av anslaget och tillägg till motiveringen under moment 47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs

Budgetmotion FM 9/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: golf, golfbana, godby, ämnäs, godby/ämnäs, godby-ämnäs


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter