Finansutskottets betänkande 4/2010-2011

Tillhör ärendet: Införande av bostadssparpremie
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2010-2011

 

Datum

 

Finansutskottet

2010-12-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Införande av bostadssparpremie

·      Landskapsregeringens framställning nr 4/2010-2011

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det införs en möjlighet att under en begränsad tidsperiod utbetala en bostadssparpremie om 3.000 euro i anslutning till bostadssparavtal som ingåtts i enlighet med landskapslagen (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har ingenting att invända mot landskapsregeringens förslag och föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 november 2010 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jan-Erik Mattsson ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom och Danne Sundman samt ersättaren Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 15 december 2010

 

 

Ordförande

 

 

Jan-Erik Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte