Framställning 25/2001-2002 (parallelltext)

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2002-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ny lagstiftning om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen

Landskapsstyrelsens framställning nr 25/2001-2002

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 46 § körkortslagen för landskapet Åland. 1

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 46 § körkortslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 46 § 1 mom. d punkten körkortslagen den 19 december 1991 för landskapet Åland (79/1991) som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

46 §

     Körkortsinnehavare skall tilldelas körförbud av polismyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) om han minst tre gånger inom ett år gjort sig skyldig till gärning som är straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till radardetektorförseelse som avses i landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

46 §

     Körkortsinnehavare skall tilldelas körförbud av polismyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) om han minst tre gånger inom ett år gjort sig skyldig till gärning som är straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till detektorförseelse som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________