Ny lagstiftning om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen

Lagförslag FR 25/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: trafik, radar, detektor, lasermätare, laser, husrannsakan, kroppsvisitation, trafikövervakning, Sidhänvisning: 136, 140, 19, 23, 24,28


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik