Framställning 27/2001-2002 (parallelltext)

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2002-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Avskaffande av särskilda skatteregler för captivebolag

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 27/2001-2002

 

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

 

     Vid komunalbeskattningen skall lagen om gottgörelse för bolagsskatt (FFS 1232/1988) och med stöd av lagen utfärdade bestämmelser tillämpas, dock inte på försäkringsbolag som avses i 4 a § kommunalskattelagen för landskapet Åland.

 

 

1 §

 

     Vid komunalbeskattningen skall lagen om gottgörelse för bolagsskatt (FFS 1232/1988) och med stöd av lagen utfärdade bestämmelser tillämpas.