Avskaffande av särskilda skatteregler för captivebolag

Lagförslag FR 27/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: captive, försäkring, skatt, stöd, bolag, Sidhänvisning: 158, 159, 162, 167, 169, 170; Berörda lagar: landskapslag om upphävande av 4a § kommunalskattelagen för landskapet åland landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter