Framställning 7/2001-2002 (parallelltext)

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER till FR 7/2001-2002

 

Datum

 

 

2001-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Omvandling av belopp till euro i vissa lagar om garantier

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 7/2001-2002

 

1.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar

 

Gällande lydelse

4 §

Föreslagen lydelse

4 §

Det sammanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån som beviljats enligt 1 § 4 mom. får stiga till högst 50.000.000 mark, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet av utländsk kredit beräknas enligt Finlands Banks säljkurs för respektive valuta vid den tidpunkten då garantin beviljas.

Det sammanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån som beviljats enligt 1 § 4 mom. får stiga till högst 8.410.000 euro, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet av utländsk kredit beräknas enligt Europeiska centralbankens säljkurs för respektive valuta vid den tidpunkten då garantin beviljas.

 

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft den

 

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av landskapslagen angående landskapsgaranti för kulturella utställningar

 

Gällande lydelse

4 §

Föreslagen lydelse

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landskapsgaranti beviljas högst till ett belopp som motsvarar föremålens försäkringsvärde. Den totala garantiansvarigheten för beviljade landskapsgarantier får samtidigt uppgå till högst tio miljoner mark.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landskapsgaranti beviljas högst till ett belopp som motsvarar föremålens försäkringsvärde. Den totala garantiansvarigheten för beviljade landskapsgarantier får samtidigt uppgå till högst 1.685.000 euro.

 

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft den