Granskningsrapport 1/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Granskningsrapport

Ladda ner Word-dokument

Adobe Systems                                                                                                                          

                                                                                                                 GRANSKNINGSRAPPORT nr 1/2023-2024   

                                                                                                                 Datum                                Nr

                                                                                     29.04.2024                 20/2024

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Granskningsrapport gällande VIS-projektet

 

 

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget i enlighet med 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen en granskningsrapport avseende effektivitetsrevision av VIS-projektet vid ÅHS.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn, den 29 april 2024

 

 

 

 

Dan Bergman

landskapsrevisor