Hemställningsmotion 10/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 10/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Dennis Jansson

2002-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förutsättningar för övertagande av flygfältet

 

 

Åland sköter sin infrastruktur på alla områden så som vägar, hamnar. Flygfältet förvaltas dock fortfarande av luftfartsverket.

     Åland kunde idag bli en språngbräda för paketerade resor från europeiska huvudstäder direkt till Åland, innehållande t.ex. två nätter på hotell i Mariehamn samt en kryssning med de åländska rederierna. Här kunde Åland bli otroligt konkurrenskraftigt då prisbilden, genom tax-free, är låg och goda marginaler för researrangörer finns att hämta.

     Idag bestäms priset för landningar och starter av annan än på Åland verksam myndighet. Åland kunde även på ett helt annat sätt tillsammans med privata näringslivet marknadsföras som en konferens- och charterort om man själv bestämde över flygfältet.

     Även i övrigt kunde vi på ett bättre sätt anpassa verksamheten vid flygfältet om vi hade bestämmanderätten. Idag är det enligt uppgift inte helt lätt att på obestämda tider komma iväg med ambulans- och taxiflygningar.

     Också tax-free försäljningen som idag sköts av bolag utanför Åland kunde komma åländskt näringsliv tillgodo ifall flygfältet sköttes av självstyrelsen.

     Flygfältets administration och skötsel kunde med fördel skötas av t.ex. ett fristående bolag.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi    

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en utredning som visar vilka möjligheter som finns att överta flygfältet samt vilka ekonomiska konsekvenser ett sådant övertagande skulle medföra.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2002

 

 

Dennis Jansson

Jörgen Strand

 

 

Harriet Lindeman

Roger Jansson