Hemställningsmotion 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 1/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Anne-Helena Sjöblom

2000-03-06

HM0119992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Caféverksamheten på landskapets färjor befrias från hyra


 


Sedan en längre tid har det varit svårt att hålla kaféverksamheten i gång på landskapets färjor. I början av 1990-talet privatiserades verksamheten. Förändringen förde med sig en bättring i servicen. Utbudet utökades och servicen har varit mycket bra. Företagarna som skött kaféverksamheten har gjort en stor insats för resenärernas trivsel. Problemet för företagarna har varit den sviktande lönsamheten särskilt under lågsäsong.

     Vi anser att för att den goda utvecklingen skall fortsätta bör verksamheten befrias från arrende. Kaféhållningen skall i första hand ses som en servicefunktion och landskapets krav bör ställas utgående från kundernas önskemål om öppethållningstider och utbud på varor och tjänster. Det viktigaste måste vara att kaféerna på färjorna hålls öppna året om.

     Inom landskapsförvaltningen är det inte ovanligt med hyresbefrielse för kaférörelser. Självstyrelsegårdens kafé Hjorten är hyresfritt för innehavaren av rörelsen. Likaså sköts handelsläroverkets och sjukhusets kaféer utan att någon hyra betalas till landskapet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att kaféverksamheten på landskapets färjor befrias från hyra och att verksamheten bjuds ut med krav på att kaféerna håller öppet året om och med den service som skärgårdsborna och övriga resenärer efterfrågar.

 

 

Mariehamn den 6 mars 2000

 

 

 

 

Anne-Helena Sjöblom

Barbro Sundback