Caféverksamheten på landskapets färjor befrias från hyra

Åtgärdsmotion HM 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kafé, café, färja, caféverksamhet, landskapsfärja,
Sidhänvisning: 56, 62, 106, 112;


Åtgärder