Hemställningsmotion 31/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 31/2001-2002

Vtm

Datum

 

Bert Häggblom

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Konkurrensutsättning av bilbesiktningen

 

 

Finlands regerings finanspolitiska utskott gav tisdagen den 12 mars 2002 sitt stöd för en privatisering av Finlands Bilbesiktning AB som ägs av staten. Meningen är att staten skall sälja hela sin andel i bolaget. Kommunikationsministeriets förslag till försäljning baserar sig på att konkurrenssituationen i Finland har utvecklas efter det att bilbesiktningen i Finland konkurrensutsattes i början av 1994.

     Det är enligt vår åsikt nu även dags för att bilbesiktningen i landskapet privatiseras och att egendomen i anslutning till besiktningen säljs. Åland kan inte stagnera och hålla fast vid ett föråldrat sätt att se på bilbesiktningen utan bör låta den konkurrensutsättas till gagn för landskapets ansträngda ekonomi.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen förelägger för lagtinget förslag till konkurrensutsättning och privatisering av bilbesiktningen i landskapet Åland.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm