Konkurrensutsättning av bilbesiktningen

Åtgärdsmotion HM 31/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: besiktning, bilbesiktning, konkurrens, konkurrensutsättning, privatisering,
Sidhänvisning: 92, 109,


Åtgärder