Hemställningsmotion 34/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 34/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Ritva Sarin Grufberg

2000-03-15

HM3419992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Stöd för utbyggnaden av bredbandsnät i Mariehamn 

Landskapsstyrelsen aviserar stora satsningar på olika sätt på IT i landskapet. Bl.a. aviserar man stöd för skärgården och landsbygden skall få bredbandsnät. Mindre intresse finns för satsningar i staden från landskapets sida. Ändå borde det vara av centralt intresse att börja i Mariehamn, där de flesta användarna finns såväl i näringslivet som i hushåll i Mariehamn. Av det skälet borde det också vara angeläget för hela landskapet att stöd för utveckling av IT fördelas i hela landskapet.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi
att Lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen skall stöda utbyggnaden av bredbandsnät i Mariehamn på lika villkor som på övriga fasta Åland.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Ritva Sarin Grufberg

Hasse Svensson

 

 

 

Leo Sjöstrand

Raija-Liisa Eklöw

 

 

 

Viveka Eriksson

Sune Mattsson

 

 

 

Olof Erland