Stöd för utbyggnaden av bredbandsnät i Mariehamn

Åtgärdsmotion HM 34/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bredband, utbyggnad,
Sidhänvisning: 60, 80, 84, 85, 87,


Åtgärder