Hemställningsmotion 36/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 36/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Beteckning

Ritva Sarin Grufberg

2000-03-15

HM3619992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Försäljning av landskapets område på Svinö till Mariehamns stad


 


Staden Mariehamn har akut bostadsbrist, vilket måste åtgärdas omedelbart för att inte befolkningen skall minska ytterligare.

     Stadens yta är liten i förhållande till befolkningsmängden. Mariehamn är den tredje mest tätbebyggda staden i Finland.

     Olika åtgärder har undersökts för att öka Mariehamns yta. Det har dock hittills inte varit möjligt.

     En möjlighet att inom en rimlig tid få ytterligare bostäder i Mariehamn är att bebygga lämpliga områden inom Mariehamn så effektivt som möjligt. Ett stort område som är lämpligt för bostäder är det område på Svinö som ägs av landskapet. Mariehamns stad har därför kontaktat landskapet och försökt inleda förhandlingar om inköp av detta område.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

att Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att i skyndsam ordning medverka till att staden förvärvar det av landskapet ägda området på Svinö.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Ritva Sarin Grufberg