Försäljning av landskapets område på Svinö till Mariehamns stad

Åtgärdsmotion HM 36/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: svinö, mariehamns stad, försäljning
Sidhänvisning: 61, 65, 80, 85, 86;


Åtgärder