Hemställningsmotion 42/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 42/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Englund

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Övertagande av flygfältet på Åland

 

     Landskapstyrelsen har arbetat med många alternativa möjligheter att säkerställa flygtrafiken till och från Åland och för att kunna garantera goda förutsättningar bör flygfältet finnas i Landskapets ägo.    

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår undertecknad

 

att lagtinget hemställer att landskapsstyrelsen inleder förhandlingar med Luftfartsverket och Riksmyndigheterna om att överta flygfältet på Åland.

 

 

Mariehamn den den 14 mars 2002

 

 

Anders Englund