Övertagande av flygfältet på Åland

Åtgärdsmotion HM 42/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: flygfält, luftfartsverket, flyg, flygtrafik,
Sidhänvisning: 93, 101, 108,


Åtgärder