Hemställningsmotion 7/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 7/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Sune Mattsson

2000-03-15

HM0719992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Upplysning om det åländska avfallshanterings- och återvinningssystemet


 


I många år har landskapsstyrelsen utrett och planerat för en central avfallsdeponi i Lemland. Under tiden har utvecklingen på avfallshanteringsområdet gått framåt i snabb takt. Andra mera miljövänliga lösningar finns. I synnerhet har kravet på sortering och återanvändning ökat. Med tanke på att Åland är litet borde all sortering och återanvändning på hela Åland ske på samma sätt och i samråd med köparna/mottagarna av det sorterade avfallet. Detta sker bl.a. i Sverige genom att man anställer speciella miljö- och kretsloppshandledare som ansvarar för att kunskaper och krav kommer till sopproducenternas kännedom.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att en eller flera personer anställs och får till uppgift att sprida upplysning om kraven och möjligheterna i det åländska avfallssorterings- och återvinningssystemet.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Sune Mattsson