Upplysning om det åländska avfallshanterings- och återvinningssystemet

Åtgärdsmotion HM 7/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avfallshantering, återvinning, återvinningssystem,
Sidhänvisning: 57, 64, 26, 29;


Åtgärder