Hemställningsmotion 9/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 9/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Jan-Erik Mattsson

2000-03-15

HM0919992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Viltvårdspremier för mårdhund och vildmink


 


Herr talman

 

Skadedjur som mårdhundar och förvildande minkar har ökat i antal och utgör i dag ett stort fördärv för fågelbestånden framför allt i skärgården. Dessa skadedjur utgör inte en naturlig del av det åländska djurlivet. Från vissa jaktvårdsföreningar på Åland utgår i dag så kallade viltvårdspremier vid jakt av dessa skadedjur, vilka är positiva för en välfungerande viltvård och en stark fågelstam.

     Därför borde landskapsstyrelsen ges  i uppdrag att utreda ett regelsystem för att ge alla möjlighet till viltvårdspremier för viltvårdande jakt av skadedjuren mårdhund och förvildad mink.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen utreder möjligheterna att ge viltvårdspremier för viltvårdande jakt av bland annat skadedjuren mårdhund och vildmink

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

Jan-Erik Mattsson

Jörgen Strand

 

 

 

Anders Englund

Bert Häggblom

 

 

 

Per-Erik Eriksson

Harry Eriksson

 

 

 

Lars Holmberg