Hemställningsmotin angående viltvårdspremier för mårdhund och vildmink

Åtgärdsmotion HM 9/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: viltvård, viltvårdspremier, premie, mink, mårdhund, vildmink
Sidhänvisning: 57, 69, 85, 92;


Åtgärder