Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Landskapslag om ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2019-2020

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det temporära tillägg som gjordes för år 2018 och 2019 i landskapslagen om medborgarinstitut för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut förlängs till att gälla även år 2020.

     Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt, men senast den 1 april 2020.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 november 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Robert Mansén samt ledamöterna Jessy Eckerman, Fredrik Karlström, Liz Mattsson, Markus Måtar och Alfons Röblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 18 november 2019

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson