Ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut

Lagförslag LF 3/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att det temporära tillägg som gjordes för år 2018 och 2019 i landskapslagen om medborgarinstitut för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut förlängs till att gälla även år 2020.
Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt, men senast den 1 april 2020.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott