Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2019-2020

Tillhör ärendet: Ändringar i körkortslagen
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2019-2020

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en ändring görs i körkortslagen som ger fordonsmyndigheten utökade möjligheter att lämna ut uppgifter ur det åländska körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort (RESPER). Denna ändring behöver göras för att körkortslagen ska uppfylla gällande unionskrav.

     Samtidigt görs en ändring av 48 § för att undanröja en oklarhet om när en körkortshavare med körkort med prövotid som gjort sig skyldig till ett trafikbrott ska avlägga ny förarexamen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 maj 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Christian Wikström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 maj 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson