Ändringar i körkortslagen

Lagförslag LF 21/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslås att en ändring görs i körkortslagen som ger fordonsmyndigheten utökade möjlighet att lämna ut uppgifter ur det åländska körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort (RESPER). Denna ändring behöver göras för körkortslagen ska upp-fylla gällande unionskrav.
Samtidigt görs en ändring av 48 § för att undanröja en oklarhet om när en körkortshavare med körkort med prövotid som gjort sig skyldig till ett trafikbrott ska avlägga ny förarexamen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik