Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2018-2019

Tillhör ärendet: Gasanordningar
Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Gasanordningar

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2018-2019

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av gasanordningslagen, den rikslag som nyligen trätt i kraft i riket och som innehåller kompletterande nationella bestämmelser om sådana detaljer som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG, (gasanordningsförordningen). Den föreslagna landskapslagen är en blankettlag.

     Lagförslaget innehåller dessutom ändringar av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter och landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Ändringarna är av lagteknisk karaktär.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inte har något att tillföra i ärendet, föreslår att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 april 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Nina Fellman och juristen Camilla Hägglund-Palmqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Mikael Staffas och Tony Wikström samt ersättaren Runar Karlsson.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

Mariehamn den 16 april 2019

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson