Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-05-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2018-2019

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland. Förslaget innebär att bl.a. att polisfordon får framföras utan ljud- och ljussignaler i samband med genomförande av brådskande uppdrag om nödvändig försiktighet iakttas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som finner förslaget ändamålsenligt, föreslår att lagtinget antar lagförslaget med en teknisk ändring i förtydligande syfte. Med trafikregler och hastighetsbegränsningar som särskilt gäller föraren avses exempelvis restriktioner som rör glasögon.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 april 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, avdelningschefen Yvonne Österlund, polismästaren Maria Hoikkala och kommissarien Lars-Ole Styrström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström samt ersättarna Axel Jonsson och Tage Silander.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

 

50 §

Undantagsbestämmelser

     I brådskande uppdrag får förare av utryckningsfordon och förare av for-don i polis- tull- och gränsbevakningsuppgifter avvika från de trafikregler och hastighetsbegränsningar som inte särskilt gäller föraren, om nödvändig försiktighet iakttas. Föraren ska dock följa tecken och anvisningar av en polisman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.)

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 23 maj 2019

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson