Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2023-2024

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2024-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2023-2024

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd antas av lagtinget. Avsikten med lagförslaget är att beakta det som påtalats vid lagstiftningskontrollen av den av lagtinget den 18 september 2023 antagna landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.

     Genom den föreslagna lagen upphävs landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd och landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd. Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar landskapslagen i kvalificerad ordning enligt 35 § i lagtingsordningen för Åland.

     Avsikten är att den föreslagna lagen skulle träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet välkomnar lagförslaget och har i övrigt inget att anföra varför lagtinget föreslås anta lagförslagen utan ändringar.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 april 2024 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört minister Ingrid Zetterman, lagberedaren Åsa Gustafsson och juristen vid landskapsregeringen Adrian Jansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, vice ordförande Sandra Listherby, ledamöterna Anders Holmberg, Peter Lindbäck, Henrik Löthman och Veronica Thörnroos samt ersättaren Marcus Måtar.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrade lydelser.

 

 

Mariehamn den 25 april 2024

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson