Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

Lagförslag LF 11/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd antas av lagtinget. Avsikten med lagförslaget är att beakta det som påtalats vid lagstiftningskontrollen av den av lagtinget den 18 september 2023 antagna landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Genom den föreslagna lagen upphävs landskapslagen om jordförvärvs-rätt och jordförvärvstillstånd och landskapsförordningen om jordförvärvs-tillstånd. Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar landskapslagen i kvalificerad ordning enligt 35 § i lagtingsordningen för Åland.
Avsikten är att den föreslagna lagen skulle träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder