Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2023-2024

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2024-06-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Nygamla krav på användning av vinterdäck på tunga fordon

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2023-2024

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen lämnar förslag till ändringar i vägtrafiklagen. De nya bestämmelserna om användning av vinterdäck på tunga fordon som trädde i kraft den 1 april innebär att lastbilar och andra tyngre fordon måste ha vinterdäck på samtliga axlar när vinterväglag råder. I riket gäller kravet endast på icke styrande drivaxlar. Strängare däckskrav på Åland än i riket missgynnar åländska företag och innebär att fordon som ska köra transporter till Åland måste förses med vinterdäck, alternativt behöver en omlastning ske innan transporten når Åland. Denna skillnad är inte önskvärd varför landskapsregeringen föreslår att en revidering görs så att bestämmelserna blir likvärdiga med vad som tidigare har gällt på Åland och vad som gäller i riket.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar i lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 maj 2024 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, ledamöterna Anders Holmberg, Peter Lindbäck, Johan Lindström och Veronica Thörnroos.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

    

 

Mariehamn den 6 juni 2024

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand