Lagförslag 1/2023-2024 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Privat hälso- och sjukvård
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-10-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Privat hälso- och sjukvård

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 1/2023-2024

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 punkten landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, sådan den lyder i landskapslagen 2019/51, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

     Den i l § l mom. nämnda lagen (patientlagen) ska inom landskapets behörighet tillämpas med följande avvikelser:

     1) en verksamhetsenhet inom Ålands hälso- och sjukvård ska på Åland anses vara en i 2 § 4 punkten i patientlagen avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård,

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

     Den i 1 § 1 mom. nämnda lagen (patientlagen) ska inom landskapets behörighet tillämpas med följande avvikelser:

     1) en verksamhetsenhet inom Ålands hälso- och sjukvård enligt landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård och en tjänsteproducent som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster enligt landskapslagen (:) om privat hälso- och sjukvård ska på Åland anses vara en i 2 § 4 punkten i patientlagen avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________