Privat hälso- och sjukvård

Lagförslag LF 1/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en landskapslag om privat hälso- och sjuk-vård. Lagen innehåller bestämmelser om kvalitetskrav, tillståndsförfarande, registerföring och tillsyn. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreslås vara tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd